Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky 2024

Společná část maturitní zkoušky 2024 je konána formou didaktických testů, které organizuje Cermat.

Cizí jazyk / Matematika

Každý žák si volí povinně mezi
DT z anglického jazyka  a DT z matematiky.

Český jazyk a literatura

Každý žák koná povinně
DT z českého jazyka a literatury.

Matematika rozšiřující

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit i DT z matematiky rozšiřující.

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2023

Obor Didaktické testy Písemné práce Obhajoby mat. prací Ústní zkoušky
Informační technologie
2.- 5. května 2023
11. - 14. dubna 2023
15. května 2023
15. - 19. května 2023
Ekonomika a podnikání
2.- 5. května 2023
11. - 14. dubna 2023
22. května 2023
22. - 26. května 2023