ZÁSTUPCI Z FIM UHK PŘEDSTAVILI MATURANTŮM MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA

Těsně před jarními prázdninami jsme u nás ve škole přivítali zástupce FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, kteří našim maturantům představili nabízené studijní obory, poskytli podrobné informace k přijímacím zkouškám, studiu a celkově dění na fakultě.

Po seznámení s možnostmi studia na UHK čekaly na naše čtvrťáky velmi zajímavé odborné workshopy na aktuální témata z oblasti IT a EKO.

FIM moc děkujeme za návštěvu, fajn dopoledne a mnoho užitečných informací!