Dokumenty

AKTUÁLNĚ

POKYNY A KOMISE – komisionální zkoušky za 1. pololetí 2023/2024

Školní řád

Školní řád čj. EDUPAR/214/2023 – platný od 1. dubna 2023

Omluvenka

Omluvenka (formát PDF nebo DOCX)