Dokumenty

COVID - 19

Postupy a pokyny k prevenci před nákazou – platnost od 1. 9. 2021

Školní řád

čj. EDUPAR/045/2020 platný od 1.2.2021– platnost od 1. 2. 2021

čj. EDUPAR/002/2021 DODATEK – platnost od 1. 9. 2021

Omluvenka

Omluvenka (formát PDF nebo DOCX)