Přijímací řízení

EDUCA Pardubice – Střední odborná škola s.r. o. zastoupená ředitelkou školy Ing. Monikou Kohoutkovou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení  ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuje
 
2. kolo přijímacího řízení ke studiu maturitního oboru 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma studia)
ŠVP: Sportovní management
  ŠVP: Finance a bankovnictví  
 
2. kolo příjímacího řízení probíhá od 27. 5. 2022 do naplnění kapacity (8 volných míst) nejpozději do 31. 8. 2022. Přihlášky přijímáme v kanceláři školy na základě stanovených kritérií.

Kritéria a informace k přijímacímu řízení

2. KOLO

Dokumenty k přijímacímu řízení

Chceš mít spoustu možností, kam jít po maturitě pracovat? Ekonomika a podnikání je tvoje správná volba!
Uplatníš se v ekonomickém, obchodním či personálním úseku malých firem i velkých korporací nebo můžeš sám podnikat. 
Zároveň získáš skvělé předpoklady pro studium na VŠ, ať už si vybereš zaměření Finance a bankovnictví nebo Sportovní management.

Finance a bankovnictví

Sportovní management

Zahraniční obchod a logistika