Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obor Ekonomika a podnikání

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obor Informační technologie

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo

Dokumenty k přijímacímu řízení