Informace

Ředitelka školy Ing. Monika Kohoutková vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, které běží do 24. května 2024

Jak podat přihlášku ke studiu

Způsoby přihlášení

Máte na výběr tři způsoby,
jak podat přihlášku.
Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první :-).
Pozn. lékařské potvrzení k přihlášce a naší školu NEPOŽADUJEME.

1. ELEKTRONICKY

Přihlášku včetně příloh vyplňte
v systému DIPSY prostřednictvím ověřené elektronické identity
(Mobilní klíč e-Governmentu, Bankovní identita, příp. moje ID nebo další způsoby NIA).

2. Tištěným výpisem ze systému DIPSY

Přihlášku včetně příloh vyplníte online v systému DIPSY, ale bez přihlášení. Musíte narozdíl od způsobu č. 1 vyplnit všechny požadované údaje a přihlášku vytisknout. Tento výpis doručíte do školy osobně, zašlete poštou nebo datovkou.

3. Listinnou formou

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a včetně příloh ji doručíte do školy osobně nebo zašlete poštou.

Jak vypadá jednotná přijímací zkouška?

Matematika

 • uzavřené a otevřené úlohy
 • hodnotí se postup řešení
 • délka zkoušky 70 minut

Český jazyk a literatura

 • uzavřené a otevřené úlohy
 • hodnotí se i odpovědi celou větou
 • délka zkoušky 60 minut

Více info o JPZ

 • u testů nejsou povoleny pomůcky jako            kalkulačkamobilní telefony, chytré hodinky atd.
 • další informace najdeš na cermat.cz

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE - 2. kolo
2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili

ZÁVAZNÉ TERMÍNY (2. kolo)

 • Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola - uchazeči tedy znovu JPZ nekonají
 • do 24. května - podávání přihlášek
 • 18., 19. a 20. června - nahlížení do spisu
 • 21. června - zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

Bližší info k 2. kolu přijímacího řízení.

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Součet získaných bodů ze všech dílčích kritérií je max. 125 bodů:

 • JPZ ČJL - max. 50 bodů
 • JPZ MAT - max. 50 bodů
 • VÝSLEDKY ZŠ - max. 18 bodů
 • AKTIVITY UCHAZEČE - 2 body
 • ZÁJEM O ŠKOLU A OBOR - max. 5 bodů

Na základě součtu získaných bodů budou uchazeči seřazeni sestupně.

V případě rovnosti součtu bodů budou použita tzv. doplňková kritéria.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V souladu se školským zákonem a vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, platí tyto skutečnosti:

 • uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a svoji neúčast písemně do 3 pracovních dnů omluvil řediteli školy, ve které měl JPZ konat, koná JPZ v náhradním termínu
 • uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru stř. vzdělávání - vzdáním se však nevzniká právo na přijetí do jiného oboru vzdělávání v daném kole přijímacího řízení (vzdát se práva na přijetí lze nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola)

ODVOLÁNÍ

Odvolání z důvodu naplněné kapacity je bezpředmětné.

Odvolat se lze jen proti procesnímu pochybení do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Ilustrační testy

Chceš si vyzkoušet testy z ČJL a MAT, abys byl/a perfektně připraven/a? Koukni se na stránky Cermatu, kde je najdeš i s výsledky.

Těšíme se na tebe!