Informace

Ředitelka školy Ing. Monika Kohoutková vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení, které běží do 1. března 2023.

Jak probíhá přijímací řízení?

1

Přihláška

Přihlášku obdržíš v únoru na své ZŠ, k nám je potřeba ji podat do 1. března 2023 (1. kolo), můžeš ji donést osobně nebo zaslat doporučeně poštou.
2

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají formou testů Jednotné přijímací zkoušky, které organizuje Cermat (ČJL, MAT). termíny jsou stanovené ministerstvem
na 13. a 14. dubna 2023.
3

Zápisový lístek

Podal jsi přihlášku, byl úspěšný v testech JPZ a jsi přijat ke studiu? Velká gratulace!
Teď ještě podej Zápisový lístek (obdržíš na své ZŠ). Máš na to 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
4

Smlouva o studiu

Posledním krokem je podpis smlouvy o studiu.
Stačí domluvit schůzku
v kanceláři školy a dorazit se zákonným zástupcem.
Těšíme se na Tebe! 🙂
Název oboru Forma studia Délka studia Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Povinné přijímačky
Ekonomika a podnikání
Denní
4 roky
Maturitní zkouška
30
JPZ
Ekonomika a podnikání
Dálkové
4 roky
Maturitní zkouška
30
JPZ
Informační technologie
Denní
4 roky
Maturitní zkouška
30
JPZ
Informační technologie
Dálkové
4 roky
Maturitní zkouška
30
JPZ

Jak vypadá jednotná přijímací zkouška?

Matematika

uzavřené a otevřené úlohy
hodnotí se postup řešení
délka zkoušky 70 minut

Český jazyk a literatura

uzavřené a otevřené úlohy
hodnotí se i odpovědi celou větou
délka zkoušky 60 minut

Další informace

u testů nejsou povoleny pomůcky jako kalkulačkamobilní telefony, chytré hodinky atd. Další informace najdeš na cermat.cz

Další informace

Kde se budou přijímačky konat?

V 1. termínu budeš přijímačky konat na škole, kterou máš na přihlášce uvedenou jako první.V 2. termínu to bude na škole, kterou máš uvedenou jako druhou v pořadí.

Vyhodnocení testů

Výsledky JPZ budou mít školy k dispozici 28. dubna.
Nejpozději do 30. dubna pak zveřejní hodnocení uchazečů na webu. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí poštou nebo datovou schránkou.

Odvolání

Proti výsledku přijímacího řízení se můžeš odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Co od tebe budeme potřebovat?

Zápisový lístek 
Vysvědčení z 9. ročníku ZŠ při zahájení vzdělávání

Ilustrační testy

Chceš si vyzkoušet testy z ČJL a MAT, abys byl/a perfektně připraven/a? Koukni se na stránky Cermatu, kde je najdeš i s výsledky.

Těšíme se na tebe!