Finance a bankovnictví

Kde najdeš uplatnění?

Porozumíš zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokážeš náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky. Budeš dobře komunikovat, získáš znalosti a praktické dovednostmi v oblasti řízení, analýzy finančních vztahů a procesů v rámci podniku. Získáš předpoklady pro práci na pozicích středního managementu finančních institucí. Jako absolvent naší školy budeš připraven ke studiu na vysoké škole v oborech Ekonomika a management podniku, Finance či Ekonomika veřejného sektoru, ale i mnoho dalších.

 • finanční služby

  finanční poradce, daňový specialista, úvěrový specialista

 • bankovnictví

  bankéř a další finanční služby finančních institucí

 • marketing

  marketingový specialista, analytik, pracovník PR

 • manažerské pozice ve všech oblastech hospodářství

 • personalistika

 • administrativa

 • obchod

 • logistika

Informace o oboru:

KÓD A NÁZEV OBORU
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Finance a bankovnictví

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Informace o přijímacích zkouškách zde.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ
23 000 Kč / školní rok

Jaké výhody na tebe čekají?

Jak to u nás vypadá?