PRVÁCI PŘED PRÁZDNINAMI NAVŠTÍVILI PRAŽSKOU ZOO

Těsně před prázdninami se žáci prvních ročníků zúčastnili celodenního výletu do Prahy, kde navštívili zoologickou zahradu.

🚌V osm hodin nasedli na parkovišti u Labe do autobusu a vyrazili směr Praha. V deset hodin už byli na místě a mohli se začít kochat pohledy na zvířata. Je těžké vyjmenovat, co vše prváci naší školy viděli, ale například se zastavili u ledních medvědů🐻‍❄️, slonů🐘, hrochů🦛, atd. Nakoukli i do pavilonu Indonéské džungle🐊.

Počasí žákům přálo☀️ a všem se výlet velmi líbil😁. Kam vyrazí příště?🤫