STEZKA “SILVER A” ANEB JAK JSME STRÁVILI POUTAVÝ PROJEKTOVÝ DEN

Těsně před pololetními prázdninami se naši žáci z tříd 1.A, 1.B a 3.A zúčastnili edukačního programu na téma Lidská práva a období “heydrichiády”, které pro ně připravil pardubický Památník Zámeček. Tato témata jim byla přiblížena poutavým výkladem, poté se aktivně zapojili a diskutovali o pojmech jako diskriminace, xenofobie, propaganda, genocida, holocaust a o mnoha dalších.
V druhé části projektového dne se studenti vydali do centra Pardubic na naučnou  stezku po stopách “Operace Silver A”, která je zavedla na místa spojená s činností této skupiny. Zde se studenti dozvěděli více o osudech hlavních aktérů výsadkové operace, kterými byli Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček.

Mezi významná místa spojená s činností pardubické odbojové skupiny a paravýsadku Silver A patřil hotel Veselka, vila Zámeček, vypálená osada Ležáky i dnešní Lesopark Jiřího Potůčka.

Organizátorům programu (paní Eva Kubelková a Martin Řehák) patří velký dík, neboť dokázali toto období v našich dějinách studentům přiblížit velmi zajímavým způsobem a připomněli jim historické události, na které by se nemělo zapomínat.